E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Jovila”

E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Jovila”

UAB „Jovila” pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Jovila” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui”.

Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus el. prekybos platformoje.

Projekto bendra vertė – 49 550,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-10

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.