Category: ES Projektai

E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Jovila”

E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Jovila”

UAB „Jovila” pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Jovila” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui”.

Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus el. prekybos platformoje.

Projekto bendra vertė – 49 550,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-10

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB “Jovila” pradėjo įgyvendinti projektą Originalių paslaugų dizaino sukūrimas ir diegimas įmonėje UAB “Jovila”

UAB “Jovila” pradėjo įgyvendinti projektą Originalių paslaugų dizaino sukūrimas ir diegimas įmonėje UAB “Jovila”

UAB “Jovila” pradėjo įgyvendinti projektą Originalių paslaugų dizaino sukūrimas ir diegimas įmonėje UAB “Jovila” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0169.

Pagrindinis projekto tikslas – projekto metu bus bendradarbiaujama su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiais juridiniais asmenimis su kuriais kartu bus kuriami inovatyvūs sprendimai, kurie padės padidinti įmonės žinomumą ir praplėsti įmonės siūlomų paslaugų/produktų asortimentą.

Projekto bendra vertė – 59 670,00 EUR. 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-03-10

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-03-31